[1]
Middell, M. 2018. Karl-Dieter Opp/Peter Voß/Christiane Gern, Die volkseigene Revolution, Klett-Cotta,: Stuttgart 1993, 397 S. Comparativ. 7, 2 (Mar. 2018), 122–125.