[1]
Talik, M. 2017. Bogdan Góralczyk (ed.): Polska – Chiny. Wczoraj, dziś, jutro [Poland – China. Yesterday, Today, Tomorrow], Toruń:: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, 422 pp. Comparativ. 23, 1 (Dec. 2017), 131–134.