(1)
Harding, L. Arbeitskräfte nd roduktionskosten in estafrika. comparativ 2017, 4, 26-39.