(1)
Middell, M. Editorial. comparativ 2017, 2, 5-7.