(1)
Zeuske, M. Colección Clásico avera, extos Clásicos e a istoria e uba, García Álvarez García ora, uis iguel (comps.), erie , ol. 9: Iberoamérica n a istoria, adrid 1999;: Colección Clásicos avera, Afroamérica: extos Históricos, nriqueta ila ilar (comp.), erie I, ol. 7: Temáticas ara a istoria e Iberoamérica, adrid 1999. comparativ 2018, 12, 188-191.