(1)
Middell, M. Karl-Dieter Opp/Peter Voß/Christiane Gern, Die Volkseigene Revolution, Klett-Cotta,: Stuttgart 1993, 397 S. comparativ 2018, 7, 122-125.