(1)
Reisaus, J. Joachim Köhler, Wagners Hitler, Karl Blessing Verlag,: München 1997, 504 S. comparativ 2018, 7, 119-122.