(1)
Middell, M. .; Castryck-Naumann, K. ditorial. comparativ 2021, 30, 445-446.