(1)
Middell, M.; Castryck-Naumann, K. Editorial. comparativ 2021, 31, 149-150.