(1)
Talik, M. ogdan Góralczyk (ed.): olska – hiny. czoraj, dziś, utro [Poland – hina. esterday, oday, Tomorrow], Toruń:: ydawnictwo dam Marszałek, 2009, 422 p. comparativ 2017, 23, 131-134.