(1)
Bretschneider, F.; Middell, M. lemens eller (1917-2002). comparativ 2017, 13, 124-127.