Talik, M. (2017). Bogdan Góralczyk (ed.): Polska – Chiny. Wczoraj, dziś, jutro [Poland – China. Yesterday, Today, Tomorrow], Toruń:: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, 422 pp. omparativ, 23(1), 131–134. etrieved from https://www.comparativ.net/v2/article/view/808