Frankreich und Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert im Vergleich

1990,246 S.

  • Katharina Middell

Available Formats

Published

2018

How to Cite

Middell, K. (2018). Nikolaj E. Koposov, Vysîaja bjurokratija vo Francii XVII veka, Izdatel’stvo Leningradskogo Universiteta, Leningrad. Comparativ, 2(4), 154-156. Retrieved from https://www.comparativ.net/v2/article/view/2140

More articles by the same author(s)1 2 > >>